Lega oharra

Web orrialdearen titulartasuna

Informazio Gizartearen Zerbitzuei eta Merkataritza Elektronikoari buruzko uztailaren 11ko 34/2002 Legearen 10. artikuluaren arabera, erabiltzaileari jakinarazten zaio web-orria Euzko Bendina S.A.ren titulartasunekoa dela (ZIK: 0A20822052) eta helbidea helbide honetan duela: Pol. Ind. Ugaldetxo Zuaznabar 3, 20180 Oiartzun, Gipuzkoa aurrerantzean arduraduna.

Informazio honek web-orriaren erabiltzaileek beren gain hartzen dituzten eta errespetatzeko konpromisoa hartzen duten erabilera-baldintzak, erantzukizun-mugak eta betebeharrak osatzen eta arautzen ditu.

Erabiltzeko moduak eta baldintzak

Web orri honetan sartzeak erabiltzaile izaera ematen dio webgune honetan bere borondatez sartzen denari. Webgune honetan sartzean eta nabigatzerakoan, webgune horretan dauden legezko ohartarazpenak, baldintzak eta erabilera-baldintzak onartzea eta ezagutzea dakartza. Sartze hutsak ez dakar berekin inolako merkataritza-harremanik erabiltzailearen eta webgunearen titularraren artean. Web orrian ematen den informazioaren helburua erabiltzaileek arduradunak ematen dituen jardueren eta zerbitzuen berri izatea da. Arduradunak eskubidea izango du edozein unetan edukiak aldatu, ezabatu edo ezeztatzeko. Baita zerbitzuak emateko beharrezkotzat jotzen duen moduan aurkezteko eskubidea ere. Ahalmen honek ez die inolako eskubiderik ematen erabiltzaileei kalte-galerengatik kalte-ordainak jasotzeko, beraz, erabiltzaileari gomendatzen zaio lege-ohar hau irakurtzea webgunera sartzen den bakoitzean.

Erabilera okerra

Erabiltzaileak bere gain hartzen du ataria erabiltzeko erantzukizuna eta konpromisoa hartzen du web-orria ondo erabiltzeko eta egiazko eta legezko informazioa emateko. Ez du onartzen legearen, eskubideen edo hirugarrenen interesen aurkako jokabiderik ere. Arduradunari zenbait zerbitzu edo eskaera egiteko, aldez aurretik datuak biltzeko formularioa bete beharko da. Horretarako, erabiltzailea izango da egin edo jakinarazi dezakeen informazio faltsu edo zehaztugabearen erantzulea, eta arduradunari eragiten dizkion kalteen erantzuleak. Web orrialdeko arduradunak eskubidea izango du web-orri honetako baldintzak eta betebeharrak betetzen ez dituzten erabiltzaileei webgunerako sarbidea ukatzeko edo kentzeko.

Bermeak eta erantzukizuna baztertzea

ARDURADUNAK ez du bere gain hartuko web-orriko edukiak gaizki erabiltzearen erantzukizunik eta ez du bere gain hartuko, inola ere, web-orriaren eta/edo haren zerbitzuen funtzionamenduak eragin ditzakeen edozein motatako kalte-galeren erantzukizunik, ez eta web-orriaren erabilgarritasuna bermatzerik ere, ez eta erabiltzaileak une oro webgunea edo eskaintzen diren zerbitzuak erabil ditzakeenik ere.

ARDURADUNAK ezin du bermatu edukien fidagarritasuna, egiazkotasuna, zehaztasuna eta gaurkotasuna eta beraz, ez du erantzukizunik izango webgunearen bidez eskuratzen den informazioak zuzenean edo zeharka eragindako kalteengatik.

Hala ere, ARDURADUNAK adierazten du beharrezko neurri guztiak hartu dituela, bere aukeren eta teknologiaren egoeraren barruan, web-orriaren funtzionamendua bermatzeko eta erabiltzaileei birusik eta gainerako osagai kaltegarririk ez sortzeko eta transmititzeko

Estekak

Webgunean Interneteko beste gune batzuetarako estekak edo hiperestekak badaude, hiperesteka ezartzen duen web-orriak ez du jasoko legez kontrako informaziorik edo edukirik, ez eta moralaren edo ohitura onen kontrakorik ere.

Ez da adierazpen edo argibide faltsurik, zehaztugaberik edo iraingarririk egingo zuzendariei, langileei, laguntzaileei edo edozein arrazoirengatik orrialdean harremanetan jartzen diren pertsonei, orrialdearen erabiltzaileei edo hornitutako edukiei buruz.

Jabetza intelektuala eta industriala

Copyright, web-orriaren diseinuaren eta sorkuntzaren titulartasuna ARDURADUNARENA da. Doako sarbideak ez dakar beste eskubiderik edo lizentziarik jabearen berariazko baimenik gabe erreproduzitzeko eta/edo banatzeko; beraz, Jabetza Intelektualari buruzko Legearen 8. artikuluan eta 32.1. artikuluaren bigarren lerrokadan xedatutakoarekin bat etorriz, espresuki debekatuta dago webgune honetako eduki guztiak edo batzuk erreproduzitzea, banatzea eta publikoki jakinaraztea, merkataritza-helburuekin, edozein euskarritan eta edozein bitarteko teknikoren bidez aldez aurreko baimenik gabe. Eta erabiltzaileak konpromisoa hartzen du industria-jabetzaren eskubideak errespetatzeko.

Web orri honetako markak, logotipoak, diseinuak, edukiak, programak edo antzeko objektuak jabetza industrialaren eta intelektualaren legeek babesten dituzte. Sorburu-kodeak, sartutako algoritmoak edo datu-basea, osorik edo zati batean, baimenik gabe erreproduzitu, banatu, manipulatu edo desmuntatzen badira, zigor zibil eta penal larriak ezarriko dira eta zuzenbidean dagozkion akzio judizial guztiak gauzatuko dira.

Pribatutasunari eta datuen babesari buruzko politika

Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorrean (DBEO), 2016/679 EB Erregelamenduan eta 3/2018 DDD DBLOan (datu pertsonalen tratamenduari eta horien zirkulazio askeari dagokienez pertsona fisikoak babesteari buruzkoa) xedatutakoaren arabera, ERABILTZAILEARI jakinarazten zaio ematen dituen datu guztiak Jardueren Erregistro batean sartuko direla, arduradunaren ardurapean sortu eta mantenduko direla, haren intereserako kudeatzeko eta eskatzen diren zerbitzuak emateko eta hobetzeko. Ez da erabaki automatizaturik hartuko eta ez da profilik egingo emandako datuetan oinarrituta. Emandako datu pertsonalak merkataritza-harremanak dirauen bitartean gordeko dira, hala badagokio, interesdunak datu horiek ezabatzea eskatzen ez duen bitartean.

Horretarako, ARDURADUNAK interesdunaren baimena eskatuko du datuak biltzeko formularioaren bidez, datu horiek erabiltzeko. ERABILTZAILEAK baimena edozein unetan kentzeko legitimazioa izango du, baita datuak eskuratzeko, zuzentzeko, transferitzeko, mugatzeko, ezabatzeko eta kontrakotasuna adierazteko eskubideak baliatzeko eta kontrol-agintaritzari erreklamazioa aurkezteko ere, baldin eta uste badu tratamendua ez datorrela bat indarreko araudiarekin.

Web orriko edukiak adin nagusikoei zuzenduta daude, ARDURADUNAK ez du adin txikikoei buruzko daturik lortu nahi eta bere fitxategian adin txikiko baten datu pertsonalak daudela jakiten duenean, berehala ezeztatuko ditu datu horiek.

Aplikatu beharreko legedia eta jurisdikzioa

ERABILTZAILEAREKIKO harremana indarrean dagoen Espainiako araudiaren araberakoa izango da eta edozein eztabaida Donostia, Gipuzkoa hiriko epaitegi eta auzitegien mende jarriko da, aplikatu beharreko legeriak beste foru edo legedi bat ezartzen ez badu.